draw-fit

검색 SEARCH
현재 위치
 1. 게시판
 2. Review

Review

상품 사용후기입니다.

  상품 게시판 목록
  번호 상품정보 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
  1444 SEERSUCKER LOOSE-FIT OPEN-COLLAR SHIRT [NAVY] 내용 보기 덥지도 않고 가볍게 코디 하기 좋네여 꾸안꾸 느낌이랄까?? 파일첨부[1] 네이**** 2023-08-14 38 0 5점
  1443 FORMALIC RIBBED T-SHIRT [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-12 32 0 4점
  1442 ESSENTIAL BASIC T-SHIRTS [2PACK] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-12 21 0 5점
  1441 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-11 32 0 5점
  1440 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-09 31 0 5점
  1439 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON T-SHIRT [9COLORS] 내용 보기 만족 HIT[1] 네이**** 2023-08-08 59 0 4점
  1438 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-07 33 0 5점
  1437 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-07 36 0 5점
  1436 WIDE BANDING CHINO PANTS [BEIGE] 내용 보기 (상품후기) 1. 전체적으로 마감처리 좋고 퀄리티도 굿이에요 2. 베이지 색감 너무예쁘고 후크부분도 잠구기... HIT파일첨부[1] 네이**** 2023-08-06 90 0 5점
  1435 SKASHI COLLAR HALF PULLOVER KNIT [OLIVE GREEN] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-06 41 0 5점
  1434 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON T-SHIRT [9COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-06 44 0 5점
  1433 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-04 31 0 5점
  1432 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 47 0 5점
  1431 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON LONG SLEEVE [2COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 45 0 5점
  1430 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON LONG SLEEVE [2COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 37 0 5점


  이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  다음 페이지