draw-fit

검색 SEARCH
현재 위치
 1. 게시판
 2. Review

Review

상품 사용후기입니다.

  상품 게시판 목록
  번호 상품정보 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
  1437 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-07 19 0 5점
  1436 WIDE BANDING CHINO PANTS [BEIGE] 내용 보기 (상품후기) 1. 전체적으로 마감처리 좋고 퀄리티도 굿이에요 2. 베이지 색감 너무예쁘고 후크부분도 잠구기... 파일첨부[1] 네이**** 2023-08-06 31 0 5점
  1435 SKASHI COLLAR HALF PULLOVER KNIT [OLIVE GREEN] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-06 15 0 5점
  1434 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON T-SHIRT [9COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-06 26 0 5점
  1433 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-04 17 0 5점
  1432 WIDE BANDING CHINO PANTS [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 30 0 5점
  1431 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON LONG SLEEVE [2COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 17 0 5점
  1430 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON LONG SLEEVE [2COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-03 16 0 5점
  1429 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON LONG SLEEVE [2COLORS] 내용 보기 깔끔합니다 파일첨부[1] 정현**** 2023-08-02 21 0 5점
  1428 [OH JEONG GYU x DRAW FIT] SUPIMA SILKET PREMIUM COTTON T-SHIRT [9COLORS] 내용 보기 사이즈 잘맞고 색상도 예뻐요^^ 파일첨부[1] 네이**** 2023-08-02 27 0 5점
  1427 WOOL SOF PBT ROUND KNIT [BLACK] 내용 보기 보통 [1] 네이**** 2023-08-02 28 0 3점
  1426 WIDE BANDING PLEATS PANTS [BLACK] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-02 36 0 5점
  1425 FORMALIC RIBBED T-SHIRT [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-02 13 0 5점
  1424 FORMALIC RIBBED T-SHIRT [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-02 12 0 5점
  1423 FORMALIC RIBBED T-SHIRT [4COLORS] 내용 보기 만족 [1] 네이**** 2023-08-02 11 0 5점


  이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  다음 페이지